KC odpadové pneumatiky, družstvo

 

 

 

Zoznam subjektov, ktoré uzatvorili zmluvu s koordinačným centrom (§ 28 ods. 4 písm. f), resp. § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a tým spĺňajú zákonnú podmienku pre platnosť autorizácie podľa §89 ods. 1 písm. b), resp. c) tohto zákona:

 

KC odpadové pneumatiky, družstvo schválilo výšku pohyblivej časti odplaty pre rok 2017 v sume 3,- € / tona na trh uvedených pneumatík v roku 2016.

 

 

 

 

Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)

Výrobcovia, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne

 

 

Obchodné meno

Číslo autorizácie

Obchodné meno alebo názov

Číslo autorizácie

NOWAS, s.r.o.

0059/PNE/OZV/A/16-1.8

AKH Slovakia s. r. o.

0082/PNE/INV/A/16-1.8

SLOVMAS, a. s.

0035/PNE/OZV/A/16–3.3

ASV Agronova s.r.o.

0078/PNE/INV/A/16-1.8

 

CARLING SK, s.r.o.

0076/PNE/INV/A/16-1.8

ČEMAT, s.r.o.

0055/PNE/INV/A/16-3.3

František JANKECH – JaKub

0074/PNE/INV/A/16-1.8

GPD SK s. r. o.

0075/PNE/INV/A/16-1.8

M - PROTEKTOR, s.r.o.

0077/PNE/INV/A/16-1.8

Michaela Slezáková - CANDY

0083/PNE/INV/A/16-1.8

MIKONA, s.r.o.

0042/PNE/INV/A/16-3.3

MZ PNEU, s.r.o.

0068/PNE/INV/A/16-1.8

S.T.G. group s.r.o.

0081/PNE/INV/A/16-1.8

ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným

0069/PNE/INV/A/16-1.8

Škoda Auto Slovensko s.r.o.

0079/PNE/INV/A/16-1.8

Všeobecná obchodná, a.s.

0080/PNE/INV/A/16-1.8