KC odpadové pneumatiky, družstvo

 

ŠTATÚT KOORDINAČNÉHO CENTRA KC odpadové pneumatiky, družstvo

 

 „KC odpadové pneumatiky, družstvo“ bolo koordinačným centrom pre odpadové pneumatiky, založeným v zmysle § 31 zákona č. 79/2015 Z. z. a svoju činnosť vykonávalo do 24.04.2018. Po tomto termíne prevzalo funkciu koordinačného centra pre prúd pneumatiky Ministerstvo životného prostredia SR. KC odpadové pneumatiky, družstvo ukončilo svoju činnosť, ako koordinačného centra pre prúd pneumatiky v dôsledku neregistrácie družstva ministerstvom do registra koordinačných centier po zmene zákona o odpadoch účinnej od 01.01.2018.